• trang đầu
 • Hồ sơ công ty
 • trung tâm tin tức
 • hợp tác trao đổi
 • tuyển dụng nhân tài
 • vị trí của bạn:Chuyên gia bóng đá Khuyến nghị miễn phí > tuyển dụng nhân tài > TP HCM: Mỗi năm, phụ huynh đóng góp 450 tỉ đồng tài trợ dạy học

  TP HCM: Mỗi năm, phụ huynh đóng góp 450 tỉ đồng tài trợ dạy học

  ngày phát hành:2023-09-13 11:11    Số lần nhấp:184

  TP HCM: Nghiêm cấm lợi dụng danh nghĩa ban đại diện cha mẹ học sinh thu các khoản ngoài quy định

  Theo UBND TP HCM, Đề án "Xã hội hoá phát triển lĩnh vực giáo dục và đào tạo (GD-ĐT) TP HCM giai đoạn 2023-2025, tầm nhìn đến năm 2030" với mong muốn sẽ là một trong những cơ sở để xây dựng chính sách, tạo thêm động lực trong công tác xã hội hoá ngành GD-ĐT tại TP HCM, đủ khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngành GD-ĐT TP.

  Đánh giá của UBND TP cho biết những năm qua, TP HCM là một trong những địa phương đã triển khai các hoạt động xã hội hoá giáo dục ở mức độ cao nhất cả nước nhưng hiệu quả còn chưa tương xứng; còn những khó khăn, thách thức đòi hỏi TP phải có những giải pháp phù hợp để thực hiện xã hội hóa giáo dục đạt hiệu quả cao.

  ga04090-1694157950728293935251.jpg

  Theo đánh giá của UBND TP, nguồn ngân sách ngoài nhà nước đầu tư cho giáo dục tăng lên hàng năm

  Để ban đại diện cha mẹ học sinh hoạt động đúng chức năng

  Dẫn chứng về việc xã hội hóa giáo dục đóng góp đáng kể cho sự phát triển của GD-ĐT TP HCM, theo UBND TP, trong các nguồn kinh phí đầu tư cho sửa chữa, xây dựng trường lớp (khối công lập), ngân sách nhà nước chiếm khoảng 60%, vốn vay từ quỹ đầu tư và từ các nguồn khác khoảng 15% và vốn xã hội hoá chiếm 25%. Để xây dựng trường, lớp thành phố đã huy động những nguồn tài chính ngoài ngân sách khác nhau. Cùng với việc tăng chi ngân sách nhà nước cho giáo dục, nguồn ngân sách ngoài nhà nước tăng lên đáng kể,tuyển dụng nhân tài việc đóng góp từ các nguồn khác cho phát triển giáo dục cũng tăng hàng năm và góp phần cho sự phát triển giáo dục của thành phố.

  Đặc biệt, công tác xã hội hóa GD tại TP đã phát huy đúng mức vai trò của Ban đại diện cha mẹ học sinh, củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của cha mẹ học sinh tại trường học. "Ngoài học phí, cha mẹ học sinh các trường đã tự nguyện đóng góp tài trợ hoạt động dạy và học, trang bị cơ sở vật chất (trung bình hàng năm khoảng 450 tỉ đồng). Các khoản chi gồm: Quỹ khen thưởng học sinh, cải thiện cơ sở vật chất, mua sắm nhỏ phục vụ trường, lớp học, sửa chữa nhỏ trường, lớp…"- báo cáo nêu rõ.

  Đề án của TP HCM cũng đặt ra các mục tiêu cụ thể, chẳng hạn đối với giáo dục mầm non sẽ thực hiện xây dựng kế hoạch xây trường mầm non theo mô hình xã hội hóa tại các cụm, khu công nghiệp cho con em công nhân. Đối với tiểu học: Sẽ khuyến khích mở các trường tiểu học ngoài công lập nhằm huy động nguồn lực của xã hội, của những gia đình có thu nhập cao đầu tư cho giáo dục tiểu học...