• trang đầu
 • Hồ sơ công ty
 • trung tâm tin tức
 • hợp tác trao đổi
 • tuyển dụng nhân tài
 • vị trí của bạn:Chuyên gia bóng đá Khuyến nghị miễn phí > hợp tác trao đổi > TPHCM kiến nghị xử lý 688 người né tránh, thiếu trách nhiệm

  TPHCM kiến nghị xử lý 688 người né tránh, thiếu trách nhiệm

  ngày phát hành:2023-09-15 11:07    Số lần nhấp:71

  Qua thanh tra, kiểm tra, TPHCM kiến nghị xử lý hành chính 152 tổ chức và 899 cá nhân. Trong đó, 688 cá nhân né tránh, thiếu trách nhiệm, không thực hiện đúng chức tránh, nhiệm vụ được giao.

  UBND TPHCM vừa có báo cáo về kết quả thanh tra, kiểm tra, giám sát công vụ trên địa bàn theo công văn yêu cầu của Thanh tra Chính phủ.

  Trong thời gian qua, địa phương đã thực hiện 462 cuộc thanh tra hoạt động công vụ, 823 cuộc kiểm tra hoạt động công vụ và 2.437 cuộc giám sát hoạt động công vụ.

  UBND TPHCM cho biết, trong tổng số cuộc thanh tra, kiểm tra hoạt động công vụ nêu trên, có 762 cuộc đã ban hành kết luận. Bên cạnh đó, một số cuộc kiểm tra, giám sát không ban hành kết luận mà chỉ ban hành báo cáo kết quả, văn bản chỉ đạo khẩn, chỉ đạo, chấn chỉnh, khắc phục hạn chế, thiếu sót.

  Về kết quả kiểm tra, xử lý , TPHCM ghi nhận các vi phạm chủ yếu là thời gian tham mưu, xử lý hồ sơ chưa đảm bảo quy định, chưa làm tốt công tác tham mưu, đề xuất trong thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng; hạn chế, thiếu sót trong quản lý đất đai, trật tự xây dựng, đô thị, vệ sinh môi trường, quản lý thu chi tài chính, ngân sách, cải cách hành chính; một số cá nhân chưa chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị.

  TPHCM kiến nghị xử lý 688 người né tránh, thiếu trách nhiệm - 1

  Trước đó, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TPHCM, đã chỉ đạo kiểm điểm, xử lý các trường hợp đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm (Ảnh: Q.Huy).

  Qua thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ, TPHCM phát hiện vi phạm kinh tế với số tiền gần 98 tỷ đồng và gần 1.600m2 đất. Địa phương đã kiến nghị thu hồi 60 tỷ đồng và toàn bộ diện tích đất trên, kiến nghị xử lý khác về kinh tế hơn 31 tỷ đồng.

  Đáng chú ý,hợp tác trao đổi thành phố cũng kiến nghị xử lý hành chính 152 tổ chức và 899 cá nhân. Trong đó, 688 cá nhân né tránh, thiếu trách nhiệm, không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao. TPHCM cũng kiến nghị chuyển cơ quan điều tra đối với 6 vụ việc.

  Đến nay, thành phố đã thu hồi về ngân sách hơn 55 tỷ đồng, 104 tổ chức, 875 cá nhân đã bị xử lý hành chính. Trong số 6 vụ việc chuyển cơ quan điều tra, 2 vụ đã được khởi tố.

  UBND TPHCM nhìn nhận, thời gian qua, địa phương đã kịp thời quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ đối với cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn. Tính tự giác, trách nhiệm công vụ đã có nhiều chuyển biến tích cực.

  Qua thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ, TPHCM cũng kịp thời phát hiện và chỉ ra hạn chế, thiếu sót của cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức.

  Tuy nhiên, thành phố vẫn còn xảy ra vi phạm liên quan quá trình thực thi công vụ về tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng, đô thị, môi trường, thu chi tài chính, ngân sách, cải cách hành chính.

  Mặt khác, một số cán bộ, công chức, viên chức chưa chấp hành nghiêm túc nội dung, quy chế làm việc, chất lượng tham mưu xử lý công việc chưa cao, chưa đảm bảo thời gian theo quy định. Một số cơ quan, đơn vị chưa chủ động trong kiểm tra công vụ.

  Nguyên nhân được nhận diện là thủ trưởng một số cơ quan, đơn vị thiếu quyết liệt trong chỉ đạo thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý. Ngoài ra, việc thực hiện một số điều của Luật Cán bộ, công chức còn chưa đồng bộ, hiệu quả.

  Theo dantri.com.vn

  https://dantri.com.vn/xa-hoi/tphcm-kien-nghi-xu-ly-688-nguoi-ne-tranh-thieu-trach-nhiem-20230904120649796.htm